Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 gruodžio 31