Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-09-30