Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-06-30