Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 birželio 30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 birželio 30