Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 rugsėjo 30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 rugsėjo 30