Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos kult. darb. darbo užmok. padidinimui 2015 12 31

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos kult. darb. darbo užmok. padidinimui 2015 12 31