Image XML file not available.

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos kult. darb. darbo užmok. padidinimui 2015 12 31

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos kult. darb. darbo užmok. padidinimui 2015 12 31