Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2016 gruodžio 31