Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015 12 31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015 12 31