Renginiai

Visi renginiai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2021 kovo 31 d.

2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2020 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2020 rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2020 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2020 kovo 31 d.

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2019 m. gruodžio 31 d.

2019 metų 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaita 2019-09-30

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2019-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaita savarankiškos biudžeto lėšos 2019-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaita patalpų nuomos lėšos 2019-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaita atsitiktinių pajamų lėšos 2019-09-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-09-30

2019 metų 6 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitai 2019-06-30

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2019-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaita savarankiškos biudžeto lėšos 2019-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaita patalpų nuomos lėšos 2019-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaita atsitiktinių pajamų lėšos 2019-06-30

Biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita 2019-06-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-06-30

2019 metų 3 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr. 1 pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2019-03-31

Forma Nr. 2 patalpų nuomos lėšos 2019-03-31

Forma Nr. 2 atsitiktinės pajamos 2019-03-31

Forma Nr. 2 savarankiškos biudžeto lėšos 2019-03-31

Forma Nr. 4 mokėtinos gautinos sumos 2019-03-31

Aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitai 2019-03-31

2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2018-12-31

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2018-12-31

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2018-12-31

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2018-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-12-31