Renginiai

Visi renginiai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaita su priedais 2019 m. gruodžio 31 d.

2019 metų 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaita 2019-09-30

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2019-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaita savarankiškos biudžeto lėšos 2019-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaita patalpų nuomos lėšos 2019-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaita atsitiktinių pajamų lėšos 2019-09-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-09-30

2019 metų 6 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitai 2019-06-30

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2019-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaita savarankiškos biudžeto lėšos 2019-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaita patalpų nuomos lėšos 2019-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaita atsitiktinių pajamų lėšos 2019-06-30

Biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita 2019-06-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-06-30

2019 metų 3 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr. 1 pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2019-03-31

Forma Nr. 2 patalpų nuomos lėšos 2019-03-31

Forma Nr. 2 atsitiktinės pajamos 2019-03-31

Forma Nr. 2 savarankiškos biudžeto lėšos 2019-03-31

Forma Nr. 4 mokėtinos gautinos sumos 2019-03-31

Aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitai 2019-03-31

2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2018-12-31

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2018-12-31

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2018-12-31

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2018-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-12-31