Renginiai

Visi renginiai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metų finansinės ataskaitos (metinės)

2020 metų finansinės ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. birželio 30 d.

Tarpiniu finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. kovo 31 d.

2019 metų finansinės ataskaitos (metinės)

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d.

2019 metų III ketv. finansinės ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. rugsėjo 30 d.

2019 metų II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2019-06-30

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019-06-30

2019 metų I ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2019-03-31

2018 metų finansinės ataskaitos (metinės)

Finansinės būklės ataskaita 2018-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-12-31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2018-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2018-12-31

Finansavimo sumos 2018-12-31

Aiškinamojo rašto pastabos 2018-12-31

2018 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2018-09-30

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2018-09-30

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2018-09-30

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2018-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-09-30

2018 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2018-06-30

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2018-06-30

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2018-06-30

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2018-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-06-30

2018 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31

20 VSAFAS 4 priedas 2018-03-31

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2018-03-31

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2018-03-31

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2018-03-31

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2018-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2018-03-31

2017 m. finansinės ataskaitos (metų)

Finansinės būklės ataskaita 2017-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-12-31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2017-12-31

Finansavimo sumos 2017-12-31

Aiškinamojo rašto pastabos 2017-12-31

2017 metinės biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2017-12-31

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2017-12-31

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos darbo užmokesčio padidinimui 2017-12-31

Forma Nr2 savarankiškos biudžeto lėšos 2017-12-31

Forma Nr4 mokėtinos gautinos sumos 2017-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-12-31

2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

20 VSAFAS 4 priedas 2017-09-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2017-09-30

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2017-09-30

Forma Nr2 savarankiškos biudžeto lėšos 2017-09-30

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos darbo užmokesčio padidinimui 2017-09-30

Forma Nr4 mokėtinos gautinos sumos 2017-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-09-30

2017 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2017-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30

20 VSAFAS 4 priedas 2017-06-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2017-06-30

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2017-06-30

Forma Nr2 savarankiškos biudžeto lėšos 2017-06-30

Forma Nr4 mokėtinos gautinos sumos 2017-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-06-30

2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31

20 VSAFAS 4 priedas 2017-03-31

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2017-03-31

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2017-03-31

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2017-03-31

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2017-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2017-03-31

2016 m. finansinės ataskaitos (metų)

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2016-12-31

Finansavimo sumos 2016-12-31

Aiškinamojo rašto pastabos 2016-12-31

Metinės biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2016-12-31

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2016-12-31

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2016-12-31

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos kult. darb. darbo užmok. padidinimui 2016-12-31

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos MMA padidinimui 2016-12-31

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2016-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-12-31

2016 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30

20 VSAFAS 4 priedas 2016-09-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2016-09-30

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2016-09-30

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2016-09-30

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2016-09-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-09-30

2016 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30

20 VSAFAS 4 priedas 2016-06-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2016-06-30

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2016-06-30

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2016-06-30

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2016-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-06-30

2016 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31

20 VSAFAS 4 priedas 2016-03-31

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2016-03-31

Forma Nr2 atsitiktinės pajamos 2016-03-31

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2016-03-31

Forma Nr4 mokėtinos ir gautinos sumos 2016-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-03-31

2015 m. IV ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2015-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-12-31

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2015-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2015-12-31

Finansavimo sumos 2015-12-31

Aiškinamojo rašto pastabos 2015-12-31

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-12-31

Forma Nr2 atsitiktinės lėšos 2015-12-31

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos kult. darb. darbo užmok. padidinimui 2015-12-31

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos MMA padidinimui 2015-12-31

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2015-12-31

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2015-12-31

Forma Nr4 2015-12-31

2015 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-0930

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 20150930
20 VSAFAS 4 priedas 20150930

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 20150930

Forma Nr4 20150930

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos kult. darb. darbo užmok. padidinimui 20150930

Forma Nr2 bendrosios dotacijos lėšos MMA padidinimui 20150930

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 20150930

Forma Nr2 atsitiktinės lėšos 20150930

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 20150930

2015 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2015-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-06-30

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2015-06-30

Forma Nr2 atsitiktinės lėšos 2015-06-30

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2015-06-30

Forma Nr4 mokėtinos gautinos sumos 2015-06-30

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-06-30

2015 m. I ketv. finansinės ataskaitos

 Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Forma Nr2 patalpų nuomos lėšos 2015-03-31

Forma Nr2 atsitiktinės lėšos 2015-03-31

Forma Nr2 savarankiškos lėšos 2015-03-31

Forma Nr4 mokėtinos gautinos sumos 2015-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-03-31