Jau antrą dešimtmetį prie Akademijos tvenkinio vyksta Rasų – Joninių šventė, kupina senovės lietuvių Rasų – Joninių tradicijų - vainikų pynimo bei plukdymo, paparčio žiedo ieškojimo, laužo deginimo, Jonų, Janinų bei Rasų pagerbimo. Akademijos apylinkių gyventojai bei svečiai jau turi susiformavusį įprotį per Jonines susirinkti į šią šventę, pabendrauti su seniai matytais draugais, todėl šventės kasmet labai laukia, iš anksto domisi numatoma programa.

2022 m. jau penktą kartą šią šventę organizuos Akademijos kultūros centras. Per pastaruosius ketverius šventės organizavimo metus kultūros centras gausiai papildė Joninių programą senovės lietuvių tradicijomis – apeigomis prie aukuro, vainikų pynimo, bandelių kepimo, senoviniais vaikų žaidimais, tradicinių šokių vakarone prie laužo, atgaivinta kupolės puošimo bei deginimo tradicija. Šiais metais Akademijos kultūros centras parengė projektą „Rasų – Joninių šventė“, kurį finansavo Kėdainių rajono savivaldybės administracija (1500 Eur, projekto vadovė Akademijos kultūros centro kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Jūratė Gudliauskienė). Šventėje žiūrovai pamatys aukšto meninio lygio etninės kultūros edukacinę programą, kitas lietuviškų tradicijų bei šiuolaikinio meno darna paremtas edukacines veiklas.