2022 metai

 

Ukrainos kultūra. Projekto tikslas – skatinti vietos bendruomenę pažinti ukrainiečių kultūrinį savitumą, sudarant sąlygas daugiakultūriškumo sklaidai. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 900 Eur.

Sekminės Paberžėje. Projekto tikslas – užtikrinant susiformavusių tradicijų tęstinumą bei vietos bendruomenės įtraukimą, puoselėti Kėdainių krašto tradicijas skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tradicijų kontekste. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 2700 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2000 Eur.

Rasų – Joninių šventė. Projekto tikslas – puoselėti Rasų - Joninių tradicijas Dotnuvos seniūnijoje, užtikrinti susiformavusių vietos švenčių tradicijų tęstinumą bei naujų tradicijų kūrimą, sudarant sąlygas bendruomeniškumui ir kūrybiškam laisvalaikio leidimui. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1500 Eur.

Dotnuvos krašto kultūros pažinimas ir sklaida. Projekto tikslas - įamžinus reikšmingus Akademijos sodybos įvykius, vietas ir asmenybes, pažintinio ir informacinio pobūdžio knyga „Akademijos sodyba: ekskursijos gidas“  ir ekskursijomis populiarinti Dotnuvos krašto kultūros paveldą. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2150 Eur.

Atgimusios Dotnuvos dvaro istorijos. Projekto tikslas - Įprasminant Dotnuvos jubiliejinių datų pluoštą, išskirtiniu renginių ciklu, patraukliais istorinės atminties leidiniais ir akcentais erdvėje, dalyvaujant ir kuriant pažymėti bei įamžinti reikšmingas dotnuvių datas, vietas ir asmenybes. Suburti kultūros darbuotojus, įstaigų, bendruomenių narius ir įvairaus amžiaus Akademijos sodybos gyventojus idėjoms ir kūrybiniams darbams. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 3500 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1530 Eur.

Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2022“. Projekto tikslas – skatinti jaunimo muzikos grupių saviraišką ir kūrybiškumą, stiprinti profesinį meistriškumą, grojant ir dainuojant gyvai. Vykdant projektą bus siekiama įtraukti kuo daugiau vietos jaunimo ir vystyti jų menines kompetencijas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 3700 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2000 Eur.

Teatro stebuklo paieškos. Projekto tikslas - ugdyti vaikų kūrybiškumą, supažindinti su teatro istorija, formavimu ir spektaklių kūrimu, dalyvaujant įvairiose kūrybinėse ir edukacinėse veiklose.  Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 700 Eur.

2022 m. birželio/rugsėjo mėnesį Akademijos kultūros centras kaip partneris dalyvauja Prienų kultūros ir laisvalaikio centro projekte „Partneryste grįsta šiuolaikinio šokio pažinimo bei sklaidos programa Kauno apskrityje „PROmetėjas“. Kultūros centre birželio 27-30 dienomis vyks rezidencija su Mariumi Pinigiu, rugsėjo 23 d. Perdegimas. Šokio trupė „Nuepiko". Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 9800 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 670 Eur.

 

2021 metai

 

Rasų – Joninių šventė.  Projekto tikslas – puoselėti Rasų-Joninių tradicijas Dotnuvos seniūnijoje bei užtikrinti susiformavusių vietos švenčių tradicijų tęstinumą, sudarant sąlygas bendruomeniškumui ir kūrybiškam laisvalaikio leidimui. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1 400 Eur.

Žolinės Paberžėje. Projekto tikslas – puoselėti Kėdainių krašto bei stiprinti susiformavusias vietos tradicijas skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tradicijų kontekste, sudarant palankias sąlygas bendruomeniškos aplinkos kūrimui. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 3500 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2360 Eur.

Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2021“. Projekto tikslas – skatinti jaunimo muzikos grupių saviraišką ir kūrybiškumą, stiprinti profesinį meistriškumą, grojant ir dainuojant gyvai. Vykdant projektą bus siekiama įtraukti kuo daugiau vietos jaunimo ir vystyti jų menines kompetencijas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 2600 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1550 Eur.

Leidinio CD knygos „Klojau klojau klojimėlį“ leidyba. Projekto tikslas – itin vertingą medžiagą, parodančią aukštaitiško dainavimo tradiciją, padaryti prieinamą plačiajai visuomenei – išleidžiant susistemintą leidinį (CD knyga), kuriame atsispindėtų garsios Kėdainių krašto dainininkės B.Gaučienės etnokultūrinis palikimas. Tai prisidėtų prie gyvosios tradicijos židinių išsaugojimo ir etninės kultūros paveldo sklaidos bendruomenės gyvenime. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 2400 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1230  Eur.

„Žydų gyvenimas“. Projekto tikslas  –  vykdyti informacijos apie žydų kultūrą bei istoriją sklaidą, pagerbiant Holokausto aukų ir Dotnuvos žydų bendruomenės atminimą. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 650 Eur.

„Atostogos zigzagais 3“. Projekto tikslas – Per patrauklias, kūrybiškas skirtingo turinio veiklas, organizuoti turiningą vaikų vasaros atostogų praleidimą siekiant vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo. Siekiama, kad ugdymo patirtys vaikams būtų prasmingos, aktualios ir įdomios. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1 200 Eur.

Akademijos kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Vija“ bei vokalinės-instrumentinės liaudiškos muzikos grupės „Klevas“ nariai 2021 m. spalio 23 d. dalyvavo vokalo meistruškumo projekte „Canto perffeto“, kurį parengė Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. Susitikimo su lektore, dainininke Skaidra Jančaite metu, vokalinių kolektyvų nariai besimokydami taisyklingos laikysenos, kvėpavimo, komandinio komandos narių pajautimo, tobulino savo vokalinius gebėjimus.