Rasų – Joninių šventė.  Projekto tikslas – puoselėti Rasų-Joninių tradicijas Dotnuvos seniūnijoje bei užtikrinti susiformavusių vietos švenčių tradicijų tęstinumą, sudarant sąlygas bendruomeniškumui ir kūrybiškam laisvalaikio leidimui. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1 400 Eur.

Žolinės Paberžėje. Projekto tikslas – puoselėti Kėdainių krašto bei stiprinti susiformavusias vietos tradicijas skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tradicijų kontekste, sudarant palankias sąlygas bendruomeniškos aplinkos kūrimui. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 3500 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2360 Eur.

Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2021“. Projekto tikslas – skatinti jaunimo muzikos grupių saviraišką ir kūrybiškumą, stiprinti profesinį meistriškumą, grojant ir dainuojant gyvai. Vykdant projektą bus siekiama įtraukti kuo daugiau vietos jaunimo ir vystyti jų menines kompetencijas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 2600 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1550 Eur.

Leidinio CD knygos „Klojau klojau klojimėlį“ leidyba. Projekto tikslas – itin vertingą medžiagą, parodančią aukštaitiško dainavimo tradiciją, padaryti prieinamą plačiajai visuomenei – išleidžiant susistemintą leidinį (CD knyga), kuriame atsispindėtų garsios Kėdainių krašto dainininkės B.Gaučienės etnokultūrinis palikimas. Tai prisidėtų prie gyvosios tradicijos židinių išsaugojimo ir etninės kultūros paveldo sklaidos bendruomenės gyvenime. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 2400 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1230  Eur.

„Žydų gyvenimas“. Projekto tikslas  –  vykdyti informacijos apie žydų kultūrą bei istoriją sklaidą, pagerbiant Holokausto aukų ir Dotnuvos žydų bendruomenės atminimą. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 650 Eur.

„Atostogos zigzagais 3“. Projekto tikslas – Per patrauklias, kūrybiškas skirtingo turinio veiklas, organizuoti turiningą vaikų vasaros atostogų praleidimą siekiant vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo. Siekiama, kad ugdymo patirtys vaikams būtų prasmingos, aktualios ir įdomios. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1 200 Eur.

Akademijos kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Vija“ bei vokalinės-instrumentinės liaudiškos muzikos grupės „Klevas“ nariai 2021 m. spalio 23 d. dalyvavo vokalo meistruškumo projekte „Canto perffeto“, kurį parengė Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. Susitikimo su lektore, dainininke Skaidra Jančaite metu, vokalinių kolektyvų nariai besimokydami taisyklingos laikysenos, kvėpavimo, komandinio komandos narių pajautimo, tobulino savo vokalinius gebėjimus.