2024 metai

Sekminės Paberžėje

Projekto vadovas – Jūratė Gudliauskienė.
Įgyvendinimo data – 2023-04-01 – 2023-09-30.
Įgyvendinimo vieta – Akademija (Kėdainių rajonas), Paberžė (Kėdainių rajonas), Šlienava (Kauno rajonas).
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 3600 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2600 Eur.
Projekto tikslas – stiprinti Kėdainių krašto kultūrinį tapatumą per etninės kultūros veiklas skirtingų etnografinių regionų kontekste, aktualizuojant Paberžės kultūrinį paveldą.

Projekto veiklos:

Seminaras „Sekminių garsai“,

 „Sekminių Paberžėje“ folkloro ansamblių koncertas,
Edukaciniai užsiėmimai - „Kėdainių krašto Sekminių pautienė“, „Sekminių dekoracijos iš augalų“, „Šaukštų drožyba“, „Vikinginio laikotarpio patiekalų demonstracija - degustacija“, „Sekminių ir kiti tradiciniai muzikos instrumentai“.

Ekskursija „Kėdainių krašto kultūra“.
Folkloro ansamblio „Seklyčia“ išvyka į Kauno rajono Samylų kultūros centrą ir kalendorinių švenčių tradicijų pristatymas.

Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2024“

Projekto vadovas – Jūratė Gudliauskienė.
Įgyvendinimo data – 2023-04-01 – 2023-10-31.
Įgyvendinimo vieta – Akademija (Kėdainių rajonas), Kuršėnai (Šiaulių rajonas).
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 5300 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija –  3500 Eur.
Projekto tikslas – įtraukti muzikuojantį jaunimą į kultūrinę ir kūrybinę veiklą, skatinant groti ir dainuoti gyvai, stiprinti jų profesinį meistriškumą, pasitelkiant tarpregioninį bendradarbiavimą.


Projekto veiklos:

Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų Ritminės katedros lektorių seminarai „Šiuolaikinių populiariosios muzikos vokalinių stilių dainavimo specifika ir balso higiena“ bei „Vokalinė džiazinė improvizacija ir saviraiška pradedantiesiems“ jauniesiems muzikantams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
Jaunimo gyvo garso muzikos grupės „KITI“ (Akademija, Kėdainių r.) pasirodymas Šiaulių rajono kultūros centro renginyje,

Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2024“

2023 metai

Sekminės Paberžėje

Projekto vadovas – Jūratė Gudliauskienė.
Įgyvendinimo data – 2023-04-01 – 2023-09-30.
Įgyvendinimo vieta – Akademija (Kėdainių rajonas), Paberžė (Kėdainių rajonas), Griškabūdis (Šakių rajonas).
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 4000 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2400 Eur.
Projekto tikslas – puoselėti Aukštaitijos regiono Kėdainių krašto bei stiprinti susiformavusias vietos tradicijas skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tradicijų kontekste, sudarant palankias sąlygas bendruomeniškos aplinkos kūrimui.
Projekto veiklos: Paskaitą „Augalų reikšmė Sekminių ritualuose Aukštaitijoje“; „Sekminių Paberžėje“ folkloro ansamblių koncertas.
Edukaciniai užsiėmimai - „Kėdainių krašto Sekminių pautienė“; „Aukštaitiški virtiniai“; „Sekminių margučiai“; „To sviestelio gardumas“; „Skudurinės lėlytės aukštaitiškais kostiumais“; „Žolynų dekoracijos - žirgeliai“; „Vilnos verpimas verpstuku“.
Ekskursija „Kėdainių krašto kultūra“.
Folkloro ansamblio „Seklyčia“ išvyka į Šakių kultūros centro Griškabūdžio padalinį ir aukštaitiškų tradicijų pristatymas.

Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2023“

Projekto vadovas – Jūratė Gudliauskienė.
Įgyvendinimo data – 2023-04-01 – 2023-10-31.
Įgyvendinimo vieta – Akademija (Kėdainių rajonas).
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 4900 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija –  2700 Eur.
Projekto tikslas – skatinti jaunimo muzikos grupių saviraišką ir kūrybiškumą, grojant bei dainuojant gyvai, stiprinti jų profesinį meistriškumą pasitelkiant bendradarbiavimą.
Projekto veiklos:Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų Ritminės katedros lektorių seminaras „Standartinės harmonijos faktūros. Muzikos komponavimas mažos sudėties ansambliams“ jauniesiems muzikantams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
Jaunimo gyvo garso muzikos grupės „KITI“ (Akademija, Kėdainių r.) pasirodymas Kėdainių muzikos mokyklos renginyje;  Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalio „BisFest 2023“ koncertas.

Šienpjovių-Rasų šventė

Projekto vadovas – Žydronė Smulskienė.
Įgyvendinimo data – 2023 birželio 12 d. – 2023 birželio 23 d.
Įgyvendinimo vieta – Akademijos mstl., prie Akademijos tvenkinio.
Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2450 Eur.
Projekto tikslas – puoselėti Rasų šventės bei šienavimo dalgiu tradicijas Dotnuvos krašte skatinant kultūros vertybių svarbos suvokimą ir papročių tęstinumą, įtraukiant bendruomenės kelių kartų atstovus į bendrą veiklą.
Projekto veiklos: lietuvių etninės kultūros programa apie šienapjūtės ir Rasų papročius Aukštaitijoje; Akademijos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai; Panevėžio miesto folkloro ansamblio „Raskila“ programa; Joninių vainikų edukacinis užsiėmimas; edukacinis užsiėmimas „Senasis kalvystės amatas jaunųjų dotnuvių rankose“; bandelių ant laužo kepimo edukacinis užsiėmimas; šiaudinių skulptūrų gaminimas ir deginimas.

Atrask save kūryboje

Projekto vadovas – Vijolė Juknienė.
Įgyvendinimo data – 2023 m. birželio mėn. –  2023 m. rugsėjo mėn.
Įgyvendinimo vieta – Gudžiūnų bendruomenės namai.
Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1960 Eur.
Projekto tikslas –  didinti kultūrinę įtrauktį ir kultūros paslaugų prieinamumą vietos gyventojams pasitelkiant edukacinius užsiėmimus - fotografiją, dailę ir floristiką.
Projekto veiklos: edukacinės veiklos „Fotografijos meno teoriniai ir praktiniai „Media valgoma“ užsiėmimai; dailės teoriniai ir praktiniai mokymai „Dekoruoti buities daiktai vakar ir šiandien“; floristikos teoriniai ir praktiniai mokymai „Floristinės kompozicijos kasdienybėje“. Fotografijos, dailės ir floristikos darbų paroda „Atrask save kūryboje“.

Pražydo tavo laimė

Projekto vadovas – Ona Auškalnienė
Įgyvendinimo data – 2023 m. liepos–lapkričio mėn.
Įgyvendinimo vieta – Akademijos kultūros centras
Projektą finansuoja – Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1000 Eur
Projekto tikslas - populiarinti vėlyvąją liaudies kūrybą – romansus, besivaržant lietuviškų romansų konkurse bei klausantis profesionaliai atliekamų šių kūrinių.
Projekto veiklos: lietuviškų romansų konkursas „Pražydo tavo laimė“; Vilniaus miesto folkloro ansamblio „Virvytė“ romansų programos pristatymas.

2022 metai

Ukrainos kultūra.

Projekto tikslas – skatinti vietos bendruomenę pažinti ukrainiečių kultūrinį savitumą, sudarant sąlygas daugiakultūriškumo sklaidai. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 900 Eur.

Sekminės Paberžėje.

Projekto tikslas – užtikrinant susiformavusių tradicijų tęstinumą bei vietos bendruomenės įtraukimą, puoselėti Kėdainių krašto tradicijas skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tradicijų kontekste. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 2700 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2000 Eur.

Rasų – Joninių šventė.

Projekto tikslas – puoselėti Rasų - Joninių tradicijas Dotnuvos seniūnijoje, užtikrinti susiformavusių vietos švenčių tradicijų tęstinumą bei naujų tradicijų kūrimą, sudarant sąlygas bendruomeniškumui ir kūrybiškam laisvalaikio leidimui. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1500 Eur.

Dotnuvos krašto kultūros pažinimas ir sklaida.

Projekto tikslas - įamžinus reikšmingus Akademijos sodybos įvykius, vietas ir asmenybes, pažintinio ir informacinio pobūdžio knyga „Akademijos sodyba: ekskursijos gidas“  ir ekskursijomis populiarinti Dotnuvos krašto kultūros paveldą. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2150 Eur.

Atgimusios Dotnuvos dvaro istorijos.

Projekto tikslas - Įprasminant Dotnuvos jubiliejinių datų pluoštą, išskirtiniu renginių ciklu, patraukliais istorinės atminties leidiniais ir akcentais erdvėje, dalyvaujant ir kuriant pažymėti bei įamžinti reikšmingas dotnuvių datas, vietas ir asmenybes. Suburti kultūros darbuotojus, įstaigų, bendruomenių narius ir įvairaus amžiaus Akademijos sodybos gyventojus idėjoms ir kūrybiniams darbams. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 3500 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1530 Eur.

Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2022“.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo muzikos grupių saviraišką ir kūrybiškumą, stiprinti profesinį meistriškumą, grojant ir dainuojant gyvai. Vykdant projektą bus siekiama įtraukti kuo daugiau vietos jaunimo ir vystyti jų menines kompetencijas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 3700 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2000 Eur.

Teatro stebuklo paieškos.

Projekto tikslas - ugdyti vaikų kūrybiškumą, supažindinti su teatro istorija, formavimu ir spektaklių kūrimu, dalyvaujant įvairiose kūrybinėse ir edukacinėse veiklose.  Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 700 Eur.

2022 m. birželio/rugsėjo mėnesį Akademijos kultūros centras kaip partneris dalyvauja Prienų kultūros ir laisvalaikio centro projekte „Partneryste grįsta šiuolaikinio šokio pažinimo bei sklaidos programa Kauno apskrityje „PROmetėjas“. Kultūros centre birželio 27-30 dienomis vyks rezidencija su Mariumi Pinigiu, rugsėjo 23 d. Perdegimas. Šokio trupė „Nuepiko". Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 9800 Eur ir Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 670 Eur.

2021 metai

Rasų – Joninių šventė

Projekto tikslas – puoselėti Rasų-Joninių tradicijas Dotnuvos seniūnijoje bei užtikrinti susiformavusių vietos švenčių tradicijų tęstinumą, sudarant sąlygas bendruomeniškumui ir kūrybiškam laisvalaikio leidimui. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1 400 Eur.

Žolinės Paberžėje.

Projekto tikslas – puoselėti Kėdainių krašto bei stiprinti susiformavusias vietos tradicijas skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tradicijų kontekste, sudarant palankias sąlygas bendruomeniškos aplinkos kūrimui. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 3500 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 2360 Eur.

Jaunimo gyvo garso muzikos grupių festivalis „BisFest 2021“.

Projekto tikslas – skatinti jaunimo muzikos grupių saviraišką ir kūrybiškumą, stiprinti profesinį meistriškumą, grojant ir dainuojant gyvai. Vykdant projektą bus siekiama įtraukti kuo daugiau vietos jaunimo ir vystyti jų menines kompetencijas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 2600 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1550 Eur.

Leidinio CD knygos „Klojau klojau klojimėlį“ leidyba.

Projekto tikslas – itin vertingą medžiagą, parodančią aukštaitiško dainavimo tradiciją, padaryti prieinamą plačiajai visuomenei – išleidžiant susistemintą leidinį (CD knyga), kuriame atsispindėtų garsios Kėdainių krašto dainininkės B.Gaučienės etnokultūrinis palikimas. Tai prisidėtų prie gyvosios tradicijos židinių išsaugojimo ir etninės kultūros paveldo sklaidos bendruomenės gyvenime. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba – 2400 Eur, Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1230  Eur.

„Žydų gyvenimas“.

Projekto tikslas  –  vykdyti informacijos apie žydų kultūrą bei istoriją sklaidą, pagerbiant Holokausto aukų ir Dotnuvos žydų bendruomenės atminimą. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 650 Eur.

„Atostogos zigzagais 3“.

Projekto tikslas – Per patrauklias, kūrybiškas skirtingo turinio veiklas, organizuoti turiningą vaikų vasaros atostogų praleidimą siekiant vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo. Siekiama, kad ugdymo patirtys vaikams būtų prasmingos, aktualios ir įdomios. Projektą finansuoja Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 1 200 Eur.

Akademijos kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Vija“ bei vokalinės-instrumentinės liaudiškos muzikos grupės „Klevas“ nariai 2021 m. spalio 23 d. dalyvavo vokalo meistruškumo projekte „Canto perffeto“, kurį parengė Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. Susitikimo su lektore, dainininke Skaidra Jančaite metu, vokalinių kolektyvų nariai besimokydami taisyklingos laikysenos, kvėpavimo, komandinio komandos narių pajautimo, tobulino savo vokalinius gebėjimus.